Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2015

           DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN CHỢ ĐỒN NĂM 2015 (Tải về)

Bài trướcThông báo Nội dung hướng dẫn ôn tập và thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Chợ Đồn năm 2015
Bài tiếp theoKết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2015