DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015. TẢI VỀ

Bài trướcKế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015
Bài tiếp theoDANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH GD&ĐT NĂM 2015