Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019

           Công văn số 754/SGDĐT-TCĐt ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019. (Tải về)

Bài trướcQuyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018.
Bài tiếp theoThông báo về việc thu phí tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, năm 2018