Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện Chợ Đồn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

06 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy quân sự huyện đã tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác Quốc phòng- quân sự địa phương, công tác phòng chống dịch Covid-19; lãnh đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu. Tuyên truyền, giao sdục , bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng đề án, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,8%; Tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ kết quả đạt khá. Sơ kết Luật nghĩa vụ quân sự, tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn chặt chẽ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển, huấn luyện bổ túc, đào tạo sỹ quan dự bị đạt 100% chỉ tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể và cơ sở địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác chính sách; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đạt kết quả tích cực; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, nguyên tắc về công tác cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát…Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy quân sự huyện nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 06 tháng cuối năm. Qua đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lãnh đạo, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lựclượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật gắn với cải cách hành chính quân sự, quản lý, sử dụng đât quốc phòng chặt chẽ; Đảm bảo tốt vũ khí thiết bị kỹ thuật, công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ nthị, quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện khâu đột phá” Đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì”…

  Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự

huyện phát biểu, kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện nhấn mạnh: từ nay đến hết năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn có thể diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Do vậy để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng- quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng bộ, Đảng ủy quân sự huyện cần đề cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; lãnh đạo nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chién đấu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng; duy trì đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao./.

Bài trướcĐại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Chợ Đồn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoGương sáng trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở huyện Chợ Đồn