Đảng ủy Quân sự huyện Chợ Đồn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

  Đảng uỷ Quân sự huyện Chợ Đồn hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện

nhiệm vụ năm 2021

 Năm 2020,  Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác trong đó nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng tốt. Đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội; Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tuyển quân đạt 107/107 công dân nhập ngũ chất lượng tốt, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương gồm 91 đồng chí. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đùng luật, tỷ lệ đạt 3,24 % dân sô, kiện toàn và ổn định các vị trí, chức danh sau sáp nhập các đơn vị hành chính theo quy định, kết quả huấn luyện đạt khá. Tỷ lệ đảng viên đạt25%, tăng 1% so với năm 2019.Chấp hành nghiêm quy định và thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là các dịp lễ tết, đại hội đảng các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Thưc hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, quân số khỏe đạt 99%, duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “ Đơn vị quân y 5 tốt”. Cán bộ, chiến sỹ quán triệt và chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông, 100% quân nhân có đẩy đủ giấy tờ chấp hành nghiêm các quy định. 100% cán bộ chủ trì được bầu vào cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, toàn đảng bộ không có đảng viên “ Tự diễn bến”, “ tự chuyển hóa” suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

 Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện quán triệt

triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng đơn vị vững mạnh và thực hiện công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thảo luận và đề ra những chủ trương biện pháp, giải pháp năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể. Đó là hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tham mưu chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, động viên huấn luyện quân nhân dự bị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp; nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nền nếp chính quy; huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu , an toàn tuyệt đối về mọi mặt; bảo đảm tốt công tác hậu cần kĩ thuật-tài chính cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ; cơ quan có môi trường văn hóa tốt; Xây dựng đơn vị đạt đơn vị vững mạnh toàn diện” Mẫu mực, tiêu biểu “năm 2021.100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lực lượng vũ trang huyện an toàn tuyệt đối về chính trị, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh. 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảng viên, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, trong đó có 20% cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra.Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hậu cần, tài chính, vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ của LLVT huyện; Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng ủy vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, tổ chức tốt ngày hội quốc phòng toàn dân…

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và các ý kiến đóng góp được bổ sung, hoàn thiện, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân sự huyện đã được thông qua, 100% đại biểu đã nhất trí tán thành./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện TXCT sau kỳ họp thứ 15