Đảng bộ xã Quảng Bạch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Bạch đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội đã đề ra như:  Sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 1.210 tấn, đến  năm 2020 ước đạt 1.300 tấn, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết; bình quân lương thực đầu người năm 2020 ước đạt 640kg/người/năm, đạt 110,3 chỉ tiêu Nghị quyết. Mô hình trồng cây ăn quả được bà con nhân dân tận dụng đất trồng cây chủ lực là hồng không hạt và cây ăn quả khác, đạt 146% chỉ tiêu. Về chăn nuôi, đàn trâu, bò năm 2015 tổng đàn 506 con, đến cuối năm 2019 còn 455 con; đàn lợn có 933 con. Công tác thu hút đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển được quan tâm. Văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa 67% năm 2015 lên 82,6% năm 2019; đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2015 đạt 03/08 thôn, đến năm 2019 đạt 7/8 thôn , 3/3 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, có sự chuyển biến tích cực, công tác cán bộ và đảng viên được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, kết nạp đảng viên mới được 30 đồng chí, đạt 125% Nghị quyết Đại hội.

 Đảng viên trong trang phục dân tộc tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới cần  tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Xác định rõ mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ trình đại hội, tranh thủ tối đa cơ hội các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2022 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại kinh tế cao gắn với tiêu thị sản phẩm, quan tâm đến thế mạnh của địa phương đặc biệt là tiêu thụ nông, lâm sản OCOP. Quan tâm đến công tác phát triển Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng Chương trình công tác toàn khóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Hoàng Quang Hoạt, Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã  nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nông Văn Thẩm và Phùng Văn Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biều dự khuyết tham dự Đại hội đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài trướcĐảng bộ xã Nam Cường trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020
Bài tiếp theoĐại hội Đảng bộ thị trấn Bằng Lũng nhiệm kỳ 2020 – 2025