Đảng bộ xã Nam Cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Hiện nay, Đảng Bộ xã Nam Cường có tổng số 13 Chi bộ và 203 đảng viên. Cùng với việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Nam Cường cũng tăng cường lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

 

Mô hình trồng khoai tây gắn với liên kết tiêu thụ giúp người nông dân ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đảng bộ xã Nam Cường đã tập trung tuyên truyền Nhân dân tập trung phát triển kinh tế. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành của xã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh, huyện cho người dân; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phát triển kinh tế. Cụ thể như từ chương trình 135 xã đã khảo sát nhu cầu thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm lợn thịt bản địa giai đoạn 2021-2025 ở thôn Bản Quá, Bản Lồm, Lũng Noong là 3 thôn đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay bò cái sinh sản, hiện nay sau 3 năm thực hiện tổng đàn bò đã phát triển được 30 con. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động được 06 hộ tham gia Dự án chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm Vịt bơ thịt theo Nghị quyết số 08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn,…
 Không chỉ phát triển các chương trình, dự án từ các nguồn vốn được cấp, Đảng ủy xã còn tích cực khuyến khích các Hợp tác xã ( HTX), Doanh nghiệp tại địa phương phát triển, hiện nay tại xã đã phát triển được 04 HTX, các HTX không chỉ tạo công việc làm cho các thành viên mà còn thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân như: Mô hình trồng khoai tây gắn với liên kết tiêu thụ của HTX Nam Cường,… Hoặc như mô hình trồng cây ngô sinh khối trên đồng ruộng vụ Đông năm 2021 cũng được ký kết bao tiêu sản phẩm với Hợp tác xã Kiên Anh có trụ sở tại Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn,…
 Ngoài các mô hình trên, Đảng ủy xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng, chăn nuôi gia súc. Hiện nay toàn xã có 750 con trâu, bò, từ sự tuyên truyền, vận động có hiệu quả của các cấp ngành, bà con thay đổi dần thói quen thả rông để chuyển về chăn nuôi theo hình thức nuôi vỗ béo để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
 Đồng chí La Tiến Phóng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Nam Cường là địa phương nằm giáp ranh với Hồ Ba Bể có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế nhất là phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên xã cũng có những khó khăn nhất định đó là vào mùa mưa thường bị ngập lụt, do đó ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của bà con nhân dân nhất là sản xuất nông nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi…theo hướng sản xuất hàng hóa.
Từ những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã Nam Cường đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2021, xã còn có 88/796 hộ nghèo bằng 11,06%; hộ cận nghèo là 40/796 hộ bằng 5,03% (Theo QĐ 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020).
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương. Đảng bộ xã Nam Cường tiếp tục nghiên cứu, ban hành những Nghị quyết về phát triển kinh tế đúng hướng. Phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ các thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó kịp thời cùng các Chi bộ bàn giải pháp lãnh đạo bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đồng thời xây dựng các giải pháp và nguồn lực hỗ trợ, ưu tiên bố trí nguồn lực từ các chương trình, dự án 135, Nông thôn mới, các nguồn hỗ trợ xã hội hóa cho các hộ dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất và chăn nuôi; khuyến khích các HTX, tổ hợp tác hoạt động theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước làm cho đời sống của nhân dân ngày một cải thiện hơn.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChương trình phát thanh ngày 9 tháng 3 năm 2022
Bài tiếp theoChợ Đồn hỗ trợ hơn 700 triệu đồng cho HTX Hòa Thịnh phát triển chè hoa vàng