Đảng bộ huyện tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Duy Hưng Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Chợ Đồn đã ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Chợ Đồn.

Mùa Xuân năm 1930, sau gần 19 năm bôn ba hải ngoại, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở về Hương Cảng (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn  để thành lập một Đảng Cộng sản chân chính duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản ViệtNamra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng là cơ sở đảm bảo cho sự thống nhất về tư tưởng, hành động của phong trào cách mạng cả nước và là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 85 năm qua.

Trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Chợ Đồn được chọn là căn cứ An toàn khu (ATK). Là huyện vùng cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng trong cách mạng và kháng chiến của cả nước, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn luôn có truyền thống hiếu học, lao động cần cù, đoàn kết, yêu nước nồng nàn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Được Đảng giác ngộ và tổ chức, ngày 01/12/1946, một số cán bộ ưu tú của huyện Chợ Đồn được kết nạp vào Đảng cộng sản ViệtNam. Thời gian đó, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Chợ Đồn được thành lập gồm 5 đảng viên,  sự ra đời của chi bộ Đảng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng của huyện. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Bắc Kạn, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ Chợ Đồn đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng CNXH, Đảng bộ Chợ Đồn đã nêu cao vai trò lãnh đạo đầu tàu gương mẫu, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà Nước. Do lập được nhiều thành tích xuất sắc nên huyện vinh dự được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Toàn huyện có 12 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

 Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt kỷ niệm

 

Trong công cuộc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Huyện Chợ Đồn đã giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Bộ mặt của Chợ Đồn đang đổi mới từng ngày, năm 2014, tổng sản lượng lương thực (có hạt) của huyện đạt 29.046 tấn, tăng 4.432 tấn so với năm 2010, lương thực bình quân đầu người đạt 569 kg/người/năm; Công tác trồng rừng được chú trọng tập trung đầu tư, phát triển; trong giai đoạn 2010 – 2014 toàn huyện trồng mới được 8.068,09 ha rừng với cây trồng chủ lực là mỡ, keo và quế. Thu ngân sách huyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, năm 2014 thu đạt trên 64 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với năm 2010 và đạt 142% so với mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng như: điện, đường, trường, trạm, hệ thống mương phai, nhà họp chợ . Đến nay, 22/22 xã, thị trấn có đường ô tô rải nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã, hơn 90% thôn, bản, tổ có đường cho xe cơ giới nhỏ đi lại thông suốt; 100% số xã trong huyện đều đã có điện lưới quốc gia đến trung tâm, hơn 95% số hộ được sử dụng điện luới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; mạng lưới thông tin, liên lạc được phủ khắp địa bàn huyện, 100% số xã có báo đến trong ngày…Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, từ 25,94% năm 2010 xuống còn 10,14% năm 2014. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ. Phát động sâu rộng các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua các phong trào đó huyện đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng để xây dựng quỹ tình nghĩa, xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình khó khăn…góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội. Công tác an ninh- quốc phòng luôn được giữ vững; coi trọng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng và xây dựng lực luợng vũ trang vững mạnh.

69 năm qua, từ một chi bộ có 05 đảng viên, đến nay hệ thống tổ chức của Đảng bộ huyện Chợ Đồn không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đến năm 2014 Đảng bộ huyện có 57 chi, đảng bộ trực thuộc huyện uỷ, với 3.890 đảng viên sinh hoạt tại 317 chi bộ ở cơ sở.  Thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông qua các cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương VI (lần II) khoá VIII và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”  trong những năm gần đây, Đảng bộ đã tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ngăn chặn xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng theo lời dạy của Bác Hồ “Trên tinh thần đồng chí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”.  Hàng năm Huyện uỷ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hoá các tiêu chuẩn để các tổ chức cơ sở Đảng phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh. Số cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ qua các năm đều đạt trên 90%.  Số đảng viên đủ tư cách, tiền phong gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt từ 96,85 đến 99,8%.

 Toàn cảnh buổi gặp mặt

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để huyện Chợ Đồn ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng trong gần một thế kỷ qua; Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ kính yêu, về một quê hương Chợ Đồn giàu truyền thống yêu nước,  mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng, mỗi người dân huyện Chợ Đồn  càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ của huyện đã vô cùng vui mừng phấn khởi trước thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đạt được trong thời gian qua, tự hào và đặt thêm niềm tin về thế hệ trẻ sẽ tiếp tục  xây dựng quê hương Chợ Đồn ngày càng tiếp tục phát triển đi lên./. 

Bài trướcLiên hoan văn nghệ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2015 và đón mừng xuân Ất Mùi năm 2015
Bài tiếp theoLãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc tại huyện Chợ Đồn