Đảng bộ huyện Chợ Đồn – Phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư Chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá ổn định; văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được nâng lên; chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là đội ngũ Bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương; quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nắm chắt tình hình, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt mẫu, sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả, theo đúng quy định. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ huyện đã tiếp nhận, chuyển giao và giải thể đối với 08 tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác tạo nguồn và kết nạp Đảng viên thường xuyên được quan tâm; các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã xây dưng và ban hành kế hoạch phát triển Đảng viên theo giai đoạn và của từng năm, đồng thời chủ động tạo nguồn, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, phân công Đảng viên giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện hoàn thành thủ tục hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, kết nạp Đảng theo đúng quy định. Trong 5 năm qua, từ 2014 đến 2019,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo mở được 17 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 1.074 quần chúng tham dự; kết nạp 869 đảng viên. Mở được 10 lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, với 970 đảng viên tham gia học tập; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cho đối tượng là Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; tổ chức đào tạo 02 lớp sơ cấp lý luận chính trị, với 136 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức được 06 lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính, với 416 học viên, 02 lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 176 đồng chí tham gia và cử 53 Đảng viên đi học Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính, tại Trường chính trị tỉnh; cử 03 đồng chí cán bộ, Đảng viên đi học Đại học chính trị tại Hà Nội; 34 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí đi học bổ sung hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp Lý luận chính trị,…

Đội ngũ Bí thư Chi bộ của huyện luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều đồng chí Bí thư chi bộ đã thể hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu, hạt nhân lãnh đạo, có uy tín cao trong nhân dân; là nòng cốt giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tạo nền tảng vững bền của Đảng từ cơ sở.

Đảng bộ huyện hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 310 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, trên 4 nghìn Đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 9% dân số của toàn huyện. Hiện huyện vẫn còn 05/310 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sinh hoạt ghép. Trong 5 năm qua đã có 88 lượt tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá trong sạch vững mạnh; 177 lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ… các cấp uỷ cơ sở đánh giá phân loại đối với 1.610 lượt chi bộ trực thuộc. Đã có 196 lượt Chi, đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đảng viên được biểu dương, khen thưởng…

 Đảng bộ huyện Chợ Đồn luôn phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, bản

trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ Đảng viên toàn huyện đã phát huy vai trò, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Họ chính là cầu nối giữa ý đảng, lòng dân.  Đội ngũ Bí thư chi bộ, trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; nhiệt tình, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực sự là hạt nhân hạt nhân chính trị, tham gia tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền quần chúng ở cơ sở chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không giao động trước khó khăn, thử thách; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tận tuỵ, gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống, am hiểu về công tác xây dựng Đảng, có khả năng quy tụ đội ngũ cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí Bí thư chi bộ đã thể hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu, hạt nhân lãnh đạo, có uy tín cao trong nhân dân; là nòng cốt giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tạo nền tảng vững bền của Đảng từ cơ sở.

 Đội ngũ Bí thư Chi bộ ở thôn, tổ, hầu hết là Đảng viên được trưởng thành, gắn bó công tác tại địa phương và một số đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu. Mặc dù chế độ phụ cấp còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí đã không quản ngại vất vả, cùng chính quyền, đoàn thể lãnh đạo đảng viên và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong hoạt động cũng như trong công tác lãnh đạo Chi bộ đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động; chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, an ninh đô thị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hoá; vận động nhân dân giữ gìn trật tự xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mùa vụ, bê tông hoá đường làng ngõ xóm, giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của chi bộ, của cấp trên là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trên địa bàn dân cư. Có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến hay trong việc đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo nội dung và nâng cao chất lượng; công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp từ đó phát huy năng lực, sở trường của từng đảng viên trong chi bộ, là người giữ vai trò quyết định trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

  Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho 24 đồng chí là Bí thư Chi bộ tiêu biểu

giai đoạn 2014 -2019

Đội ngũ Bí thư chi bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp và trong lực lượng vũ trang,  chủ yếu là những cán bộ có trình độ, giữ các chức vụ về chuyên môn; tuy điều kiện công tác chuyên môn bận rộn, song các đồng chí đã bố trí thời gian hợp lý dành thời gian, công sức tích cực xây dựng chi bộ vững mạnh. Trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng các đồng chí đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và có kinh nghiệm trong duy trì các hoạt động của chi bộ và cơ quan, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với công tác chuyên môn. Có kinh nghiệm trong việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của chi bộ, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, xây dựng và thực hiện nghị quyết của cấp ủy; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên và chăm lo nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với chất lượng công tác chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện tốt công tác vận động quần chúng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kịp thời thăm nắm, giải quyết các vấn đề bức xúc trong đảng viên và người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng với tổ chức chính quyền, đoàn thể trong đơn vị.

Để xây dựng đội ngũ Bí thư Chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Chợ Đồn tiếp tục thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trang bị kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ bí thư chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nêu cao vai trò người đứng đầu, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm… phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở./.

Bài trướcCông tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2019
Bài tiếp theoUBND huyện tổ chức họp thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX