Đảng bộ huyện Chợ Đồn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

 

 Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng.
Đảng bộ huyện Chợ Đồn có 48 tổ chức cơ sở đảng với trên 4.700 đảng viên.Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc về phát triển đảng viên, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Việc kết nạp đảng viên được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, nhất là trình độ học vấn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Với sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, từ năm 2010 đến 2020, Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở được 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 2.365 quần chúng tham dự; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được 21 lớp, với 1.681 đảng viên tham dự, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được 04 lớp với 556 học viên. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện, hoàn thiện thủ tục hồ sơ và xem xét kết nạp được 1.574 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét công nhận thành đảng viên chính thức đối với 1.719 đảng viên dự bị. Số lượng quần chúng hằng năm được giúp đỡ, giới thiệu kết nạp vào Đảng đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao; chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên.
Đảng viên là “tế bào” cấu thành tổ chức đảng, tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Trong giai đoạn phát triển mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm hơn nữa tới chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương phát triển, giàu mạnh, văn minh.
Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcĐại hội Đại biểu Đoàn thanh niên xã Quảng Bạch nhiệm kỳ 2022-2027
Bài tiếp theoThường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố