Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế – xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 992,042 tấn/950 tấn (đạt 104,43% NQ đề ra); Trung bình bình quân lương thực đầu người trên năm là: 643,12kg/ người/ năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 18 triệu/người/ năm (đạt 107,2%NQ đề ra). Trồng mới rừng được 269,13 ha/50 ha, đạt 538,26 % NQ. Duy trì độ che phủ rừng đạt trên 78,1% (đạt 97,62 %NQ); Trong cả giai đoạn 2015-2020, xã đã đầu tư nâng cấp và bê tông hóa đường giao thông đến các thôn với tổng chiều dài 3.128,6m; vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường với diện tích 4.300m2.

Đối với công tác văn hóa xã hội: Chú trọng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong nhân dân; thường xuyên tổ chức và tham gia các hội diễn văn nghệ, phong trào thể thao tại địa phương và các cấp. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa là 304/336 hộ = 90,4%; thôn văn hóa là 6/8 thôn = 70%. Trong lĩnh vực giảm nghèo, an sinh xã hội, lao động việc làm, địa phương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 134/328 hộ = 40,8% (năm 2015) xuống 109/339 hộ = 32,1 % (năm 2019); Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 45 hộ/328 hộ = 13,7% (năm 2015) xuống 42 hộ/339 hộ = 12,3% (năm 2019). Tỷ lệ hộ thoát nghèo tăng từ 0% lên 8,7 %, đạt mức trung bình 1,7%/năm. 

Đối với công tác Đảng, kết quả đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ trong sạch vững mạnh là 13,32%  đạt 33,3% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,5%, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 2,2%. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 8,23%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 69,52%, đạt 101,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 8,68%, số đảng viên miễn đánh giá và chưa đủ thời gian đánh giá là 14,60%.

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ma Thị Na, Phó bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã. Đề nghị trong nhiệm kỳ này,  Đảng bộ xã cần  tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xã xác định  tiếp tục tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; tập trung triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong việc tái cấu trúc kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt đồnh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thực hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí, đồng chí Triệu Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng thực hiện bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài trướcĐại hội Đảng bộ xã Yên Phong lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bài tiếp theoHội LHPN Nam Cường tổ chức hội thi nấu ăn giỏi