Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tá, nhiệm kỳ 2020-2025

 Toàn cảnh Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong  05 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Tá đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng, qua đó một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể thu nhập bình quân năm 2019 ước đạt 22 triệu đồng/người/năm đạt 146,6% chỉ tiêu Nghị quyết; Bình quân lương thực đạt 565kg/người/năm; Giai đoạn từ năm 2015-2019, tổng diện tích trồng rừng đạt 268,65 ha, bình quân mỗi năm trồng được hơn 50ha rừng đạt 250% chỉ tiêu Nghị quyết; Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch; Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã  đạt 16/19 tiêu chí. Công tác giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả đáng khích lệ, 100% các thôn bản xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh. Năm 2019, số hộ gia đình văn hóa là 337/415 hộ đạt 81,2% ( tăng 6,6% so với năm 2015); 9/9 thôn đạt Khu dân cư văn hóa ( tăng 66,7% so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, năm 2015 là 10,31%, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,19%. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 34 đảng viên, đạt 170% chỉ tiêu Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng và tạo sự chuyển biến tích cực. Hàng năm số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 9,6%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 84,2% ( vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 4,5%). Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được trú trọng, đảm bảo  xây dựng khối đại đoàn kết toàn  dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

 Đại hội tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đến năm 2025 đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.000 tấn, bình quân lương thực đạt 580 kg/người/năm; diện tích, năng xuất, sản lượng các loại cây trồng là 260 ha; Trồng rừng 40 ha/năm; Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 duy trì đàn trâu, bò từ 400 con trở lên; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 100%; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 8%; phấn đấu hằng năm đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đến 2025 kết nạp được 30 đảng viên. Tỷ lệ cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới, năng suất, chất lượng vào sản xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh; tích cực tham gia triển khai các dự án trong khu vực vì sự phát triển chung của huyện và vì lợi ích của nhân dân. Tiếp tục quan tâm đến phong trào văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự góp phần xây dựng môi trường chính trị lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của xã. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương 4 khóa  XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 –CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chúc mừng Ban Chấp hành

Đảng bộ xã Nghĩa Tá khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 08 đồng chí và tiến hành phiên họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng ủy xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đại hội cũng tổ chức thảo luận, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Bài trướcHỘI LHPN XÃ BẰNG PHÚC CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
Bài tiếp theoThắp sáng đường quê – Niềm phấn khởi bà con thôn Bản Ỏm