Đại hội Đảng bộ xã Đồng Lạc và xã Bằng Lãng, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồng Lạc đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội đã đề ra. thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 26 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2015 vượt 1,13 lần so với mục tiêu đại hội đề ra; Bình quân lương thực đầu người đạt 620 kg/người/năm, năm 2019 đạt 559kg/người/năm. Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019, tổng diện tích rừng trồng mới được 203,1 ha (đạt 101,5% chỉ tiêu Nghị quyết). Đến nay xã đạt là 13/19 tiêu chí nông thon mới; 2 thôn đạt 12/16 tiêu chí; 4 thôn đạt 8/16 tiêu chí.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả đáng khích lệ; 100 % các thôn bản xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh. Năm 2019, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là 554/587 hộ đạt 94,3% (tăng 31 hộ so với năm 2015, đạt 95,52% chỉ tiêu Nghị quyết); 5/6 thôn đạt Khu dân cư văn hóa đạt 83,3% (đạt 103 % chỉ tiêu Nghị quyết). Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm qua các năm: năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 7,26 %, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 5,11 % giảm 2,15% so với năm 2015 (đạt 102,2 % Nghị quyết). Công tác phát triển đảng viên mới thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã chọn cử 48 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng cảm tình đảng, kết nạp 33 đảng viên (đạt 150 % chỉ tiêu Nghị quyết), xét chuyển đảng chính thức cho 37 đồng chí.

 

 Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Lạc

nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thảo luận thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 08 đồng chí, đồng chí Nông Sỹ Nước, nguyên Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng thực hiện bầu chức danh Phó Bí thư và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trước đó vào ngày 21/5, Đảng bộ xã Bằng Lãng cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Ma Văn Trị – Ủy viên BTV huyện ủy – Trường Ban dân vận huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng với 136 đại biểu chính thức đại diện cho  toàn đảng viên trong Đảng bộ xã.

  

 Toàn cảnh Đảng bộ xã Bằng Lãng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã ước đạt khoảng 27 triệu đồng/người/ năm đạt 112,5% chỉ tiêu nghị quyết. Lương thực bình quân đầu người năm 2015 đạt 727kg/người/ năm thì đến năm 2019 đạt 754kg/ người/năm đạt 113% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.238 tấn. Duy trì và phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản 20 ha ao nuôi cá hộ gia đình đạt 100% nghị quyết, sản lượng bình quân ước đạt 29 tấn đạt 105,5% nghị quyết. Lâm nghiệp thực hiện có hiệu quả, việc trồng mới rừng, cả giai đoạn trồng được 87,8 ha/70 ha đạt 125,5 % chỉ tiêu NQ, duy trì độ che phù rừng đạt trên 85%, đến cuối năm 2019 xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa xã hội, được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng ,an ninh, chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được gữi vững, ổn định. Công tác xây dựng  Đảng, hoạt động của chính quyền MTTQ và các đoàn thể được củng cố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  

 

Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và

đồng chí Ma Văn Trị – Ủy viên BTV huyện ủy – Trường Ban dân vận huyện ủy

– Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện dự Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 8 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đức Quỳnh, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Bằng Lãng nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu 6 đại biểu chính thức và 01 đại biều dự khuyết tham dự Đại hội đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Bằng Lãng và Đồng Lạc, đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân 02 xã trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí mong 02 xã sẽ thực hiện có hiệu quả hơn, đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đưa ra.

Bài trướcĐại hội Đảng bộ thị trấn Bằng Lũng nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bài tiếp theoHội LHPN xã Bản Thi tổ chức trồng con đường hoa