Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Trong nhiệm nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Trung đã có nhiều cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng sẵn có, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm và chủ động trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng ổn định, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thẻ được củng cố. Đời sống vật chất, tinh thần  của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đạt 22 triệu đồng/ người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2015. Bình quân lương thực đầu người đạt 447kg/ người /năm. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao. Lâm nghiệp được xác định là tiềm năng thế mạnh của địa phương, bình quân mỗi năm trồng được trên 135 ha, nâng độ che phủ rừng đạt trên 75%. Sản xuất công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp trên địa phương phát triển, đã đóng góp vào tỷ trọng kinh tế của xã và thu ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động là người dân địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt được 9/19 tiêu chí,  xây dựng và hoàn thiện được 06 hạng mục công trình đường bê tông nông thôn với chiều dài 2.249 m, vận động nhân dân hiến hàng nghìn m 2 đất; đóng góp hàng nghìn công ngày lao động…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm, thực hiện tốt. Trong 5 năm, mở được 18 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 540 lao động nông thôn được học nghề. Số lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động 284 người góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Các chế độ chính sách xã hội đối với người có công được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Công tác dân số, gia đình, trẻ em thư­ờng xuyên được coi trọng.

Song song với nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Đảng ủy xã còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trên 5.500 lượt  cán bộ, đảng viên được tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 34 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 176 đồng chí.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 32 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 1.520 tấn trở lên; Bình quân lương thực đầu người đạt trên 500 kg/người/năm trở lên. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 21 nghìn con trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách 285 triệu;  Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 25%; Hằng năm có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 đảng viên mới.

 Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề nghị Đảng bộ nhìn nhận và thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới như: Trong phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.  Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp, tích cực áp dụng khoa học – kỹ thuật, đưa giống mới năng xuất cao vào sản xuất, lấy nông, lâm nghiệp làm chủ đạo, hướng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm OCOP.  Phát triển các Hợp tác xã, nâng cao các tiêu trí xây dựng nông thôn  mới… Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Sau một ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bình Trung đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, gồm 09 đồng chí, đồng chí Bàn Văn Bình, Bí thư Đảng bộ xã khóa XI, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa XII nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Bài trướcĐại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025
Bài tiếp theoHội LHPN xã Bằng Phúc tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ, luật trẻ em và một số kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích năm 2020