Đại hội Đảng bộ Khối Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Đại hội Đảng bộ Khối Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Đảng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo định hướng, mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp. Triển khai, thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các chi bộ tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch hằng năm. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các chi bộ duy trì sinh hoạt theo quy định. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới (đạt 150%). Các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục chú trọng tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Đức Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Khối Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Đảng có vai trò là hạt nhân chính trị của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy nhằm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Đảng, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra các giải pháp tốt nhất để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà huyện đã đề ra; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương đối với cán bộ, công chức, đảng viên trong khối; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên…

 Ban Chấp hành Đảng bộ khối Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thống nhất bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng đã bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Ma Đình Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Lâm Hoàng Huy – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Đảng. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài trướcChợ Đồn tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Bài tiếp theoCác tổ Đại biểu HĐND huyện TXCT trước kỳ họp 14, HĐND huyện tại các xã, thị trấn