Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Lãng nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Đại hội đại biểu phụ nữ xã xã Bằng Lãng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Bằng Lãng đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt đã thực hiện đạt và vượt 8 nhóm chỉ tiêu cơ bản và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Giúp phụ nữ nghèo đứng chủ thoát nghèo; giúp hội viên thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”;  phát triển hội viên mới; tư vấn giới thiệu việc làm…Bên cạnh đó, các nội dung, chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết đề ra. Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”gắn với xây dựng nông thôn mới…được hội viên hưởng ứng thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã có 12 hộ phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 10 hộ phụ nữ đứng chủ. Hội đã tạo điều kiện cho hội viên vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, hiện nay Hội đang quản lý trên 7 tỷ đồng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi từ chăn nuôi à trồng rừng cho thu nhập cao từ 100 đến 150 triệu đồng/ năm.

Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Số hội viên tham gia sinh hoạt tăng từ 345 lên 405 hội viên, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Với kết quả đạt được của Hội LHPN xã Bằng Lãng đã góp phần  quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ghi nhận những kết quả đó, nhiều năm liên tục Hội LHPN xã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội các cấp, UBND tỉnh và huyện.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Bằng Lãng tiếp tục tập trung phát động hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội đề ra là: “Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự thịnh vượng của đấtnước”.     

  

  Bà Hà Thị Khánh – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hà Thị Khánh –HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện và lãnh đạo Đảng ủy xã đã đánh giá cao những kết quả mà Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Hội LHPN xã tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó chú trọng tuyên truyền cho hội viên về 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ mới.Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

  Ban chấp hành Hội LHPN xã Bằng Lãng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng điều lệ, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội LHPN xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn ThịKiều, tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN xã lần thứ XX và Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Bài trướcSôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021
Bài tiếp theoMột số hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021 của BCĐ công tác gia đình huyện