Đại hội Đại biểu MTTQ xã Bản Thi nhiệm kỳ 2013-2018

 

 Toàn cảnh  Đại hội đại biểu MTTQ xã Bản Thi.

       Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Mặt trận Tổ quốc xã Bản Thi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương. Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tích cực xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Từ những kết quả đạt được, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được mở rộng. Các chương trình làm nhà Đại đoàn kết, các chế độ, chương trình giảm nghèo được quan tâm, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền. Kiểm điểm việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Bản Thi cho thấy, MTTQ xã Bản THi đã cùng các cấp uỷ Đảng và Chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống của nhân dân, kết quả hàng năm chỉ tiêu kinh tế, sản lượng cây có hạt hàng năm đều tăng, đầu nhiệm kỳ lương thực bình quân lương thực bình quân đầu người là 400 kg/người/năm đến cuối nhiệm kỳ đạt 500 kg/người/ năm. Cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thu được nhiều kết quả đáng kích lệ như các hoạt động từ thiện, nhân đạo từ năm 2008 đến 2013 nhân dân các thôn, bản đã giúp hàng nghìn ngày công lao động cho các hộ gia đình chính sách, người có công. Cuộc vận động “  Vì người nghèo” hàng năm triển khai ngày càng nhận được sự hưởng ứng của nhân dân địa phương. Thực hiện việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thực tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp ý kiến cho cán bộ, Đảng viên ở khu dân cư trong việc thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề “ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

       Đại hội đại biểu Mặt trật Tổ quốc xã , nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng tới triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào Xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “ Vì người nghèo:…Tại Đại hội, Mặt trật Tổ quốc xã Bản Thi đưa ra một số chỉ tiêu như: 70% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá, 70% đạt khu dân cư tiên tiến và  làng văn hoá; 100% đơn vị đăng ký đơn vị văn hoá; 100% thôn xây dựng lại biển cổng làng và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân,…vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo,… 

        Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh, huyện đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận. Để thời gian tới thực hiện có hiệu quả hơn,   Mặt trận Tổ quốc xã Bản Thi cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát, phản biện xã hội, năm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

        Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã khoá mới, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Phương, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trật Tổ Quốc xã Bản Thi nhiệm kỳ 2013-2018./.

Bài trướcTrường Tiểu học xã Đông Viên tập trung triển khai chương trình năm học mới
Bài tiếp theoGương: Thanh niên lập nghiệp từ nghề cơ khí