Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Chợ Đồn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

 Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đều có Hội Khuyến học, 228 khu dân cư, tổ dân phố và các trường học đều có Chi hội Khuyến học. Tổng số hội viên đến hết năm 2020 là 13.523 hội viên.

Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập,nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng đã hưởng ứng tham gia xây dựng mô hình học tập. Sau 5 năm, toàn huyện có 48.887 lượt hộ gia đình được công nhận  “Gia đình học tập”, có 16 lượt dòng họ được công nhận “ Dòng họ học tập”, có 985 lượt thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt “ Cộng đồng học tập” và 273 lượt đơn vị được công nhận “ Đơn vị học tập”. Trong nhiệm kỳ, Hội Khuyến học huyện đã quan tâm vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ khuyến học của huyện. Kết quả trong 5 năm tổng quỹ vận động quyên góp bao gồm cả hội phí thu được trên 32 triệu đồng, số tiền tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trên 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã kịp thời khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi trong các năm học…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua như: Phong trào khuyến học khuyến tài thời gian qua mới chỉ phát triển ở các địa bàn thuận lợi, kinh tế phát triển; chất lượng, nội dung hoạt động của Hội chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, việc triển khai văn bản liên quan đến công tác khuyến còn ở cơ chưa kịp thời.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội Khuyến học huyện sẽ phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu như: nâng số hội viên đạt chiếm trên 25% dân số toàn huyện; xây dựng các mô hình học, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; mức huy động quỹ khuyến học bình quân 20.000đ/người/năm.

  Ban chấp hành Hội Khuyến học khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt

Đại hội đã thảo luận, bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành, 03 đại biểu vào Ủy ban kiểm tra Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thị Lanh, cán bộ hưu trí thị trấn Bằng Lũng, nguyên Quyền Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học; ông Lường Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo và ông Hứa Đức Thuận, công chức Phòng Nội vụ huyện được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học; Bà Hoàng Thị Hậu, Ủy viên thường trực MTTQ huyện Hà ông Ma Văn Trị, Trưởng Ban dân vận huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện được bầu làm ủy viên Hội Khuyến học. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Khuyến học tỉnh Bắc Kạn khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn bắt 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
Bài tiếp theoĐảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021