Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Nhiệm kỳ 2007 – 2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả nhất định. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, việc giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức chính trị cho đoàn viên về lý tưởng của Đảng, về lý tưởng chủ nghĩa xã hội luôn được quan tâm trú trọng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, cùng với sự chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã từng bước tạo sức lan tỏa, thu hút, tập hợp, giáo dục đông đảo thanh thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn. Hiện nay toàn huyện có 40 tổ chức cơ sở Đoàn với trên 3.000 đoàn viên. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ đoàn, đội các cấp đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đổi mới phương pháp hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp bộ Đoàn.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Lực lượng Đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò xung kích trong lao động sản xuất của địa phương, xung kích trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên huyện hưởng ứng phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thể hiện rõ nét ở các công trình, phần việc thanh niên đã tạo được dấu ấn, niềm tin trong nhân dân. Nhiều đoàn viên thanh niên đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh lúa, trồng xen màu trên đất một vụ, tăng hiệu quả mô hình cánh đồng 50- 70 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên thanh niên cũng tích cực thay đổi tư duy, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế lập nghiệp. Điển hình như mô hình kinh tế trồng cây ăn quả, trồng rừng của đoàn viên Triệu Văn Thạch, Liêu Đình Trường xã Rã Bản; mô hình chăn nuôi, trồng rừng của đoàn viên Ma Văn Như xã Phương Viên… Nguồn vốn vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã được các cấp bộ Đoàn, Đoàn cơ sở sử dụng hiệu quả, giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu.

Thực hiện các chương trình tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ qua, thông qua các chương trình, cuộc vận động như: “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè,  Chương trình “Tình nguyện mùa đông”…, các cấp Đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên nông thôn, đoàn viên thanh niên khối cơ quan tham gia tình nguyện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với trên 100 công trình lớn nhỏ, đóng góp trên 8.000 ngày công tham gia tu sửa đường liên thôn, liên xã.

Ngoài ra, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng được các đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả… góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Đại hội lần này đã thông qua phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, nhiệm kỳ 2012 – 2017, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện phấn đấu 80 đến 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên; 100% đoàn xã, thị trấn có hoạt động tập huấn chuyển giao khoa hoc kỹ thuật; 100% cán bộ đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuẩn hóa; đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và đăng ký thực hiện công trình thanh niên…

Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 đồng chí, bầu Ban Thường vụ với 7 đồng chí. Đồng chí Hà Thị Khánh – Bí thư Huyện đoàn khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017./.

Bài trướcChợ Đồn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Bài tiếp theoHội thảo đầu bờ giống ngô lai LVN 146, LVN 092