Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Lạc  đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 được 68 tỷ 097 tr.đ; thu nhập bình quân từ 10,5 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 16,96 triệu đồng/người/năm (năm 2019) vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt từ 1900 tấn, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt 526 kg/người/năm.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng luôn được chú trọng, diện tích trồng rừng tăng từ 26,58 ha (năm 2015) lên 67,60 ha (năm 2019). Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh, nâng cao về chất lượng, nội dung phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Đến năm 2019, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 84,68% vượt chỉ tiêu Nghị quyết, khu dân cư văn hóa đạt 171,43% vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 100 % các thôn bản xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh...

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Ban Chấp hành Đảng bộ có 04 năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 19 lượt; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 49 lượt; chi bộ hoàn thành nhiệm vụ 07 lượt; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 53 lượt, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 746 lượt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 48 lượt. Kết nạp được 36 đảng viên mới đạt 72% (NQ) đưa tổng số đảng viên lên 207 đảng viên, chiếm tỷ lệ 5,11% tổng dân số toàn xã.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 104.188 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 26 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 đạt 2.250 tấn. Lương thực bình quân đầu người 550kg/người/năm trở lên; tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 đạt 28.366 con; trồng rừng đạt 120 ha. Tỷ lệ thôn, bản đạt chuẩn danh hiệu văn hóa từ 90% trở lên, đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 90% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt văn hóa đạt 100%. Hàng năm tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 90% trở lên, không có chi bộ yếu kém; Bình quân hàng năm kết nạp 6 đảng viên trở lên, 100% chi bộ đều có kết nạp đảng viên mới.

  Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã trong công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt xã là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian tới, xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt đươc, duy trì phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương như: măng khô, chè Nà Dạ, Giảo cổ lam và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

  Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã hoàn thành chương đề ra, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 11 đồng chí, đồng chí Ma Duy Phi Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nông Minh Hải và Liêu Trọng Thể được bầu giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng thực hiện bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bài trướcĐại hội đại biểu Đảng bộ xã Phương Viên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bài tiếp theoĐại hội Đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025