Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phương Viên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phương Viên đã đoàn kết phát huy nội lực thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 17 đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 26 triệu đồng/ người/ năm, đạt 130% chỉ tiêu Nghị quyết; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.450 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 680kg/người/năm; có 01 sản phẩm gạo Japonica (Nhật Bản) được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đàn vật nuôi được quan tâm chỉ đạo phát triển. Công tác trồng rừng thực hiện được trên 178ha. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tăng 11,9% bình quân năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 40 hộ, chiếm 4,4% và cận nghèo còn 24 hộ, chiếm 2,6%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, củng cố, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 31 đảng viên, xét chuyển chính thức cho 32 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 280 đồng chí; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ người/ năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 2.360 tấn trở lên; Bình quân lương thực đầu người đạt trên 620kg/người/năm trở lên. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm đạt từ 24.000 con trở lên. Phấn đấu thành lập thêm 1 HTX hoặc tổ hợp tác; Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 4%; Hằng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 đảng viên mới …

 

 Đồng chí Hà Đức Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Phương Viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ xã Phương Viên nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: xã cần tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tập trung liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa; Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; Phấn đấu hằng năm có ít nhất 1 sản phẩm hàng hóa đặc trưng cho thế mạnh của địa phương và đạt tiêu chuẩn OCOP; Vận động nhân dân tích cực chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại, áp dụng phương thức chăn nuôi bán chăn thả kết hợp trồng cỏ; Thực hiện tốt công tác khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng; Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới; Chú trọng thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 12 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phương Viên đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí, đồng chí Triệu Quang Khải tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, 2 đồng chí Ma Ngọc Tuyền và Đồng Lâm Thành, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Bài trướcĐại hội Đảng bộ xã Nam Cường, nhiệm kỳ 2020-2025
Bài tiếp theoĐại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025