Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ III năm 2019

 Toàn cảnh Đại hội

Sau 5 năm (2014-2018), kể từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội, chính quyền huyện Chợ Đồn cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào các DTTS đã tích cực, chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Từ đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Chợ Đồn đã đạt được trong thời gian qua như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, dịch vụ, thương mại, có những chuyển biến rõ rệt; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn cần tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển KT-XH, các chính sách về dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Tại Đại hội này đã có 17 tập thể và 15 cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất được các đơn vị, địa phương lựa chọn tôn vinh, được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Qua đó khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế xã hội và gìn giữ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 Các tập thể và cá nhân  được Chủ tịch UBND tặng Giấy khen

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 26 người (với 6 thành phần dân tộc là Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay, Pà Thẻn); Thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019-2024./.

Bài trướcHUYỆN CHỢ ĐỒN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ TRẺ
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kết quả 5 năm thực hiện công tác dân tộc