Đại biểu HĐND huyện TXCT xã Yên Thịnh, Ngọc Phái và Quảng Bạch

Các tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa 19;  báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ  6 đến trước kỳ họp thứ 7. Sau khi nghe các báo cáo, cử tri đã có các xã có các ý kiến, kiến nghị sau:

 Đại biểu HĐND huyện TXCT xã Yên Thịnh

Tại xã Yên Thịnh:  Cử tri xã đã đề nghị hỗ trợ rọ sắt cho một số hộ dân ở thôn Bản Cậu để kè chống xói lở vào đất nông nghiệp và lâm nghiệp; Cử tri Bản Vay đề nghị khi có các lớp tập huấn cần tập trung cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến một số vấn đề như: chế độ chính sách cho bộ đội đã phục viên; tình trạng xe chở quá tải vẫn xảy ra; công tác xóa đói giảm nghèo; quản lý tài nguyên khoáng sản…

Tại xã Ngọc Phái:  Cử tri xã đã đề nghị ngành chức năng cần có ý kiến với Công ty TNHH Ngọc Linh không đổ đất vào khu vực đầu nguồn nước; việc sụt lún tại thôn Nà Tùm  chưa có câu trả lời thảo đáng cho người dân, nếu cứ tiếp tục tình trạng sụt lún tại một số cánh đồng như vậy nay sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất vụ xuân năm 2019. Xem xét cấp kinh phí khắc phục một số kênh mương thủy lợi để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tại một số cánh đồng. Đề nghị tiếp tục có các chương trình hỗ trợ bà con thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để xã sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Đại biểu HĐND huyện TXCT xã Ngọc phái

Tại xã Quảng Bạch: Cử tri cơ bản đều nhất trí với các báo cáo mà đại biểu HĐND huyện đã thông qua, đồng thời tiếp tục đề đạt những ý kiến như: nên tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để bà con học tập, làm theo. Đề nghị cấp kinh phí để làm con đường và sửa cây cầu treo vào thôn Bản Lác vì hiện tại cây cầu đã bị hư hỏng nhiề; đề nghị bố trí quỹ đất để làm nhà họp thôn cho thôn Bản Mạ. Chính quyền xã  can thiệp với đơn vị thi công tuyến đường 254 sửa chữa khác do san lấp đất làm hỏng đoạn ống nước xi phong khoảng 200m tại thôn Bản Duồn và làm hỏng đoạn đường bê tông dân tự làm vào thôn Kéo Hán; trạm Y tế của xã đã hư hỏng và  xuống cấp nhiều, đề nghị cho đầu tư xây dựng mới, đồng thời đầu tư thêm các trang thiết bị để đảm bảo việc khám, chữa bệnh ban đầu cho bà con nhân dân…

Nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện,  xã, tổ đại biểu HĐND huyện trao đổi làm rõ, những ý kiến còn lại sẽ được chuyển tải đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Bài trướcĐại biểu HĐND huyện TXCT xã Bằng Phúc, Đại Sảo, Phong Huân
Bài tiếp theoTIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TẠI XÃ XUÂN LẠC