Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bằng Lũng

 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Namthị trấn Bằng Lũng nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện cùng sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn; Ủy ban MTTQ Việt nam thị trấn Bằng Lũng  đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tập trung, nỗ lực chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhờ đó công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn không ngừng được củng cố và phát triển. Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân 25 thôn, tổ cơ bản có việc làm với các ngành nghề đa dang, tương đối ổn định như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kinh doanh, buôn bán vừa và nhỏ…Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nhiệm kỳ khoảng 10%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng/người/năm; Số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tăng theo từng năm. Năm 2013 có 1.264/1731 đạt tỷ lệ 73% đến năm 2018 có 1.446/ 1783 đạt  tỷ lệ 81%. Tích cực vận động nhân dân đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 53 triệu đồng; vì người nghèo trên 45 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước; MTTQ thị trấn đã xây dựng được 03 nhà Đại đoàn kết với số tiền 35 triệu đồng; tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức làm đường nội thôn, tổ, nhà văn hóa thôn như: Nhà văn hóa thôn Nà Pài và thôn Bản Duồng 2;  09 thôn, tổ được nâng cấp, bê tông đường nội thôn…

Đại hội cũng kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, thống nhất chương trình  hành động và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bằng Lũng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bằng Lũng đã đề ra các chỉ tiêu và cụ thể hóa 5 chương trình hành động đó là:  Phấn đấu 100% khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ và nâng cao chất lượng 5 chương trình hành động và các mục tiêu của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc ”; 100%  Hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa; Mỗi năm có 40% khu dân cư đạt danh hiệu Tổ phố, khu dân cư văn hóa; thị trấn đạt đơn vị văn hóa; 100%  khu dân cư có nhà họp thôn và triển khai có hiệu quả cuộc vận động ngày vì người nghèo. 100% Ban công tác mặt trận hoạt động khá trở lên…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 46 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt nam thị trấn Bằng Lũng, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nông Văn Trường tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bằng Lũng khóa 10 nhiệm kỳ 2019-2024./.

Bài trướcXã Phương Viên trồng cây khoai tây vụ đông
Bài tiếp theoXã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn xây dựng công trình sân khấu ngoài trời