Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 Toàn cảnh Đại hội

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội đã đề ra như: Phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Phát triển nông lâm nghiệp: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt trên 500kg/người/năm đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện. Trồng rừng được 5.836 ha vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia 98,6%, 100 % hộ dân khu vực thị trấn, 90 % hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Thu hút đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế – Xã hội, quy hoạch phát triển hạ tầng trung tâm huyện và khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Duy trì công tác chỉ đạo thực hiện tốt phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã. Công tác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cấp được 125.557 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác quản lý thu, chi ngân sách huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt hiệu quả; Công tác giáo dục và đào tạo có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Lĩnh vực ý tế – chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Công tác nội vụ, cải cách thủ tục hành chính được đổi mới. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được nang cao, thực hiện đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Công tác xây dựng tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ đã xét kết nạp được 6 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CTTW của Bộ Chính trị nghiêm túc và đạt kết quả thiết thực. Qua các năm Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện luôn được đánh giá xếp loại là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện phấn đấu duy trì 100% đảng viên, cán bộ công chức được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; đến 2025 kết nạp được 3 đảng viên trở lên; 100% công chức có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 40 % công chức được nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học; 100% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Cơ quan đơn vị đạt “Đơn vị Văn hóa” và đạt “Đơn vị Lao động tiên tiến” trở lên; Các tổ chức đoàn thể và công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tập trung chỉ đạo đạt và vượt chỉ tiêu Kinh tế – xã hội mà Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Góp ý kiến các văn kiện Đại hội cấp trên.

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội,  đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời khẳng định Chi bộ là một tập thể mạnh, đảng viên của Chi bộ có nhiều đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của huyện, đó là điều kiện thuận lợi của Chi bộ trong các hoạt động của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên trình độ chuyên môn cao đây là cơ sở để triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Đồng chí  đề nghị Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám theo các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ đã biểu quyết thông qua.

 Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy Chi bộ, bầu chức danh Bí thư, bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Triệu Đức Phú, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nông Văn  Dương, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu đại biểu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biều dự khuyết tham dự Đại hội đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện./

Bài trướcĐảng bộ Thị trấn Bằng Lũng trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện dâng hương Di tích lịch sử Nà Pậu nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh