Đ/c Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Kạn dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Lanh, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

 

             Tại Ngày hội, các đồng chí đại biểu và bà con trong thôn đã nghe ôn lại truyền thống vẻ vang 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014); báo cáo kết quả đạt được trong năm qua. Thôn có 37 hộ với 151 nhân khẩu,  nhân dân thôn Bản Lanh đã thực hiện tốt  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, “Ngày vì người nghèo”; hưởng ứng xây dựng các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu; Cùng nhau đoàn kết ,giúp nhau phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ thương mại…, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, đời sống ngày càng được ổn định. Thôn không còn hộ nghèo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp hơn. Nhân dân trong thôn luôn tuyên truyền và vận động nhau thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, mọi người luôn đoàn kết thương yêu lẫn nhau. 36/37 hộ gia đình trong thôn đạt gia đình văn hoá năm 2014, Đặc biệt 21 năm qua, thôn Bản Lanh không có người sinh con thứ 3 trở lên.

 

 

       Phát biểu tại Ngày hội, các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện  đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn thể bà con trong thôn; đồng thời nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc mà còn là dịp để bà con cùng nhìn lại những việc đã và chưa làm được, qua đó phát huy những mặt đạt được và tiếp tục khắc phục những mặt chưa làm được; đề ra những chỉ tiêu cụ thể để thực hiện; quan trọng hơn đây cũng là dịp để bà con phát huy tình làng nghĩa xóm, quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cùng hướng tới mục tiêu mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc..

 

 

          Cũng nhân dịp này, thôn Bản Lanh cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành nhà họp thôn của thôn với tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng, được đóng góp bằng kinh phí của nhân dân trong thôn và những người con, cháu của Bản Lanh, xã Phương Viên.  Công trình nhà họp thôn  hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa- thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đưa văn hóa thấm sâu vào từng gia đình và mỗi người dân, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày thêm giầu đẹp./.

Bài trướcHọp Ban chỉ đạo bàn giải pháp cai nghiện bắt buộc
Bài tiếp theoĐoàn giám sát ban Văn hoá – xã hội của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Đồn