Cụm thi đua các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2021

 Đ/c Triệu Huy Chung, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn,

đơn vị cụm trưởng khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, đơn vị cụm trưởng đã thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của cụm thi đua huyện, thành phố năm 2021. Thảo luận thống nhất xây dựng các tiêu chí thi đua của cụm, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như:  Sản xuất nông, lâm nghiệp; thu, chi ngân sách Nhà nước; công tác giáo dục, y tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cách hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng và tệ nạn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng…

 Các huyện, thành phố thực hiện ký giao ước thi đua năm 2021

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, các huyện, thành phố có thể tổ chức phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, khắc phục những lĩnh vực yếu kém nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua các nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí chấm điểm thi đua. Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua giữa các huyện, thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3 năm 2021
Bài tiếp theoTriển khai kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 -2026