Cụm thi đua 8 huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua những tháng đầu năm 2020

 Toàn cảnh Hội nghị

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua 8 huyện, thành phố đã căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tổ chức phát động phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm đột phá; Khắc phục những lĩnh vực yếu kém nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Thông qua các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gia đoạn 2019 – 2025”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Qua đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị trong Cụm thi đua 8 huyện, thành phố đã thảo luận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong những tháng đầu năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. Theo đó, tại 8 huyện, thành phố đã có hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện; Thành lập mới được 26 Hợp tác xã; Các địa phương trồng rừng đạt cao như Pác Nặm, Chợ Đồn, Ba Bể; Thu ngân sách đạt trên 50% gồm các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông; Công tác tuyển quân được các đơn vị thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao…

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2020: Các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua; Quan tâm sơ kết, tổng kết phong trào để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đồng thời khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua; Nâng cao tỷ lệ khen thưởng công nhân, nông dân và cá nhân trực tiếp lao động…

Bài trướcChợ Đồn hoàn thành gieo cấy lúa mùa năm 2020
Bài tiếp theoTập huấn Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020