CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA HUYỆN CHỢ ĐỒN NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Ông Lưu Văn Chính Ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến

học huyện trao giấy khen cho các chi Hội có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học,

khuyến tài giai đoạn 2015 -2018 tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Năm 2018 toàn huyện có 29 tổ chức hội khuyến học trực thuộc Huyện Hội trong đó có 22 hội khuyến học xã, thị trấn và 7 chi hội khuyến học và ban khuyến học cơ quan. Số chi hội, ban khuyến học trực thuộc các hội Khuyến học xã, thị trấn gồm 316 chi hội và ban khuyến học; trong đó số chi hội nông thôn, tổ dân phố là 242, chi hội trường học thuộc xã là 54 chi hội, ban khuyến học thuộc cơ quan xã là 13 ban; số ban khuyến học dòng họ 07 ban. Số hội viên 13699  hội viên, tăng so với năm 2017 là 861 hội viên. Số “Gia đình học tập”: 10.417 gia đình, đạt tỉ lệ 80,28%, tăng 2,13% so với năm 2017. Số “Cộng đồng học tập” là 204 cộng đồng, đạt tỉ lệ 84,3% tăng 5,78% so với năm 2017,  Số “ Đơn vị học tập” là 69 đơn vị đạt tỉ lệ 98,57% tăng 6,25% so với năm 2017.

Các Chi hội khuyến học đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm nhân rộng các điển hình về học tập đồng thời góp phần hạn chế học sinh bỏ học, giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém. Năm 2018 Hội Khuyến học Huyện và các Chi hội Khuyến học xã, thị trấn đã chi khen thưởng cho 130 giáo viên và 2464 học sinh với số tiền 115.306 000 (Một trăm mười lăm triệu ba trăm linh sáu nghìn đồng); hỗ trợ 135 học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 36.666.000 đ (ba mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); Phối hợp với Quỹ học bổng “ Vì em hiếu học” của Viettel trao 90 xuất học bổng cho 90 học sinh, trị giá 90 000 000 đ (chín mươi triệu đồng). Phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập được triển khai sâu rộng đến hội viên và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, vì thế số gia đình, đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tăng lên so với năm 2017. Tiêu biểu cho mô hình “Gia đình học tập” có gia đình ông Lăng Văn Hà xã Phương Viên, gia đình ông Nông Văn Quân, gia đình ông Hà Trương Khuyến thị trấn Bằng Lũng, Dòng họ học tập tiêu biểu có Dòng học Triệu xã Đông Viên, tiêu biểu cho các “Cộng đồng học tập” xuất sắc có Chi hội thôn Bản Ỏm xã Ngọc Phái, Chi hội Tổ 2B thị trấn Bằng Lũng, đơn vị xuất sắc tiểu biểu có trường THCS Hoàng Văn Thụ, trường Mầm non Ngọc Phái. Xếp loại học tập Cộng đồng ở 22 xã thị trấn: Tốt 12 đơn vị đạt 54,5%, khá 10 đơn vị đạt 45,5%.

Công tác phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài được các cấp, các ban ngành đoàn thể ủng hộ tuyên truyền vận động, được hội viên, các cá nhân, tổ chức hưởng ứng số kinh phí vận động được cho các Hội, Chi hội trong toàn huyện là 517.967.000 (năm trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Nguồn kinh phí quỹ đươc quản lý đúng quy định, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, không thất thoát.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Hội Khuyến học Huyện đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018. Tại Hội nghị Chủ tịch Hội ông Nông Văn Tuyền đã thay mặt Ban chấp hành Hội tuyên dương 4362 Hội viên tiên tiến, 2207 Hội viên xuất sắc, 177 cán bộ Hội tiên tiến, 75 cán bộ Hội xuất sắc, 12 Chi hội khuyến học xã xuất sắc. Quyết định khen thưởng bằng tiền mặt kèm giấy khen cho 19 gia đình  đại diện cho mô hình “Gia đình học tập”, và 18 Chi hội có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, 03 Chi hội có thành tích liên tục trong giai đoạn 2015-2017.

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả trên, Ban Chấp hành Hội khuyến học Huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 11-CT/TW của bộ Chính trị  (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai đại trà mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; Tăng cường củng cố, xây dựng Hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến với các giải pháp cụ thể như: Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Hội, phát huy vai trò nòng cốt của Hội; chủ động liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tích cực tham mưu và tranh thủ mọi sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, phát động, đánh giá thi đua khen thưởng kịp thời.

 Ông  Nông Văn Tuyền Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện trao giấy khen cho các chi Hội

có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018

Xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của toàn dân, do vậy phát triển các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài không chỉ đóng khung trong các tổ chức khuyến học mà còn cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó Hội khuyến học có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc phối hợp thúc đẩy cả xã hội cùng làm khuyến học, khuyến tài, thực hiện một xã hội ai cũng học tập vì sự phát triển bền vững. Với những nỗ lực và thành quả trên, năm 2019 Hội khuyến học của huyện sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò của mình trong việc xây dựng xã hội học tập./.

 

Bài trướcThả hai cá thể chim hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên
Bài tiếp theoLiên đoàn lao động huyện Chợ Đồn tổng kết công tác Công đoàn năm 2018