Công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2019

Năm 2019 huyện Chợ Đồn dự kiến sẽ sắp xếp lại xã Rã Bản với xã Đông Viên lấy tên là xã Đồng Thắng; sắp xếp 5 thôn ( Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm của xã Phong Huân  sáp nhập với xã Yên Nhuận lấy tên là xã Yên Phong. Sắp xếp thôn Bản Cưa của xã Phong Huân với xã Bằng Lãng lấy tên là xã Bằng Lãng. Đối với việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố xã  Nam Cường có 5 thôn sáp nhập thành 03 thôn; xã Đồng Lạc 08 thôn sáp nhập thành 4 thôn; xã Phương Viên 17 thôn sáp nhập thành 9 thôn; xã Đại Sảo 02 thôn sáp nhập thành  01 thôn.

  BCĐ thực hiện Nghị quyết số 37 của huyện làm việc với xã Đại Sảo

( xã có thôn sáp nhập trong năm 2019)

Để đảm bảo việc sáp nhập đúng quy trình, huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến cử tri của xã trong diện sắp xếp. Cụ thể niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn và các điểm tổ chức lấy phiếu xin ý kiến đã thực hiện xong trước ngày 16/5 và hiện nay đang thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 02/6. Trong đợt xin ý kiến cử tri này, huyện Chợ Đồn có 92 điểm, trong đó 37 điểm xin ý kiến về đề án sắp xếp xã Rã Bản và xã Đông Viên thành 01 xã là xã Đồng Thắng; 35 điểm xin ý kiến về đề án sắp xếp 05 thôn của xã Phong Huân với xã Yên Nhuận thành 01 xã là xã Yên Phong; 20  điểm xin ý kiến về đề án sắp xếp thôn Bản Cưa của xã Phong Huân với xã Bằng Lãng thành 01 xã Bằng Lãng.

Để thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả. Ngày 27/5, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37 của huyện Chợ Đồn đã làm việc với các xã để nắm tình hình, kịp thời nhằm giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đề án. Qua làm việc, nhìn chung các xã trong diện sắp xếp năm 2019 đều đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, nhân dân cơ bản đồng tình ủng hộ, sẵn sàng cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 02/6 tới đây./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố
Bài tiếp theoĐảng bộ huyện Chợ Đồn – Phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư Chi bộ