Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tá, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Nghĩa Tá hiện nay có 135 đảng viên với 11 chi bộ. Sau khi được Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn chọn làm Đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở diện rộng,  xã đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy Chợ Đồn về đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 như: tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị; triển khai các quy định hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội cấp xã và chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ.

Theo đó, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Đảng ủy xã cũng đã ban hành Kế hoạch số 291-KH/ĐU về tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy từ xã đến Chi bộ đều tổ chức quán triệt nội dung thực hiện theo đúng yêu cầu của kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp với kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá cho biết: về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, đến thời điểm hiện tại, cơ bản xã đã hoàn tất ở các khâu: Hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 21 trình cấp trên phê duyệt; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 21; đề án nhân sự; phân công các Tiểu ban phục vụ Đại hội; Xây dựng chương trình Đại hội, kịch bản điều hành Đại hội…

 Đoàn thanh niên xã Nghĩa Tá xây dựng công trình cầu dân sinh thôn Nà Tông, 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để công tác tổ chức Đại hội điểm cấp xã đạt kết quả tốt, Đảng bộ xã Nghĩa Tá  đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể các đồng chí trong Đảng uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch Đại hội các cấp một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị, đảm bảo theo đúng các yêu cầu đặt ra. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, Đảng bộ xã cũng yêu cầu các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc.

Ngoài ra, xã cũng tuyên truyền, vận động các ban, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nêu gương những tập thể, cá nhân, Đảng viên tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Triển khai thi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch vào ngày 17, 18 tháng 3 năm 2020, xã Nghĩa Tá sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã làn thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù khối lượng công việc lớn cần được hoàn thành trong thời gian gấp rút nhưng với tinh thần chủ động, khẩn trương, xã Nghĩa Tá đã và đang tập trung toàn bộ nhân lực để mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội xã diễn ra đúng tiến độ.

Bài trướcSôi nổi các hoạt động vui xuân Canh Tý 2020
Bài tiếp theoXã Phương Viên thu hoạch khoai tây vụ đông