Công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ tại các xã Đại Sảo, Bình Trung và Bằng Lãng

Tại các xã, đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố các Quyết định số 896-QĐ/HU ngày 13/10/2021 về việc thôi tham gia các chức vụ đối với đồng chí Hoàng Đức Quỳnh – Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng, điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đại Sảo, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

 Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định cho đồng chí Hoàng Đức Quỳnh

Quyết định số 897-QĐ/HU ngaỳ 13/10/2021 về việc thôi tham gia các chức vụ đối với đồng chí Hoàng Đức Thiện- Bí thư Đảng ủy xã Đại Sảo, điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, xã Bình Trung, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

 Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định cho đồng chí Hoàng Đức Thiện.

Quyết định số 898-QĐ/HU ngaỳ 13/10/2021 về việc thôi tham gia các chức vụ đối với đồng chí Bàn Văn Bình- Bí thư Đảng ủy, xã Bình Trung,  điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

 Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định cho đồng chí Bàn Văn Bình.

 

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được Huyện ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các xã Đại Sảo, Bình Trung và Bằng Lãng, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ma Thị Na-, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong rằng: Với vai trò trọng trách công tác mới, các đồng chí không ngừng phát huy năng lực, sở trường công tác, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dám nghĩ, dám nói, đương đầu với khó khăn, thử thách cùng với tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã tập trung lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã./.

Bài trướcUBND huyện tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bài tiếp theoCông bố các Quyết định Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ tại các xã Quảng Bạch, Tân Lập và Đồng Lạc