Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Bài trướcNghị quyết 11/NQ-CP tạo động lực giúp người dân huyện Chợ Đồn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống
Bài tiếp theoKết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP