Công bố các Quyết định Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ tại các xã Quảng Bạch, Tân Lập và Đồng Lạc

 Đồng chí Hoàng Quang Hoạt, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc

Tại xã Quảng Bạch, Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc thôi tham gia các chức vụ đối với đồng chí Hoàng Quang Hoạt, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bạch, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

Tại xã Đồng Lạc, Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc thôi tham gia các chức vụ đối với đồng chí Nông Sỹ Nước, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc, điều động, chỉ định tham gia  Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

,

 Đồng chí Nông Sỹ Nước, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập; đồng chí Triệu Văn Quyết, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bạch.

Tại xã Tân Lập, Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về việc thôi tham gia các chức vụ đối với  đồng chí Triệu Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bạch, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 16/10/2021.

 Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, phát biểu giao nhiệm vụ và trao quyết định cho 03 đồng chí luân chuyển công tác. 

Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động và giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời đồng chí cũng đã phát biểu khẳng định việc luân chuyển cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, khẳng định tính hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ. Do đó đề nghị các địa phương nhất là từng cán bộ, Đảng viên phải làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng,  tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động phải tích cực học hỏi, phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới mà các địa phương đang triển khai thực hiện, xây dựng tập thể đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ các đồng chí Hoàng Quang Hoạt, Nông Sỹ Nước, Triệu Văn Quyết đã hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác mới được phân công./.

Bài trướcCông bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ tại các xã Đại Sảo, Bình Trung và Bằng Lãng
Bài tiếp theoChợ Đồn: Triển khai các biện pháp mới trong công tác phòng dịch Covid-19