Công an huyện Chợ Đồn công bố quyết định điều động Sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã

  Công bố quyết định Công an chính quy đảm nhiệm chức danh

Trưởng công an xã tại xã Yên Thượng

Ngày 27/2, Công an huyện Chợ Đồn  tổ chức Lễ công bố quyết định về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an  huyện đã điều động 11 đồng chí Công an chính quy sẽ đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an 11 xã gồm: Xã Đồng Lạc, Đồng Thắng, Yên Mỹ, Yên Phong, Nghĩa Tá, Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi, Quảng Bạch, Nam Cường và xã Bằng Phúc. Lực lượng Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 11 xã trong huyện  cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.

Tân Trưởng Công an xã Yên Thượng – Đại úy Vũ Xuân Tùng phát biểu và nhận nhiệm vụ mới

Địa bàn huyện Chợ Đồn tập trung nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số khác nhau, căn cứ vào tình hình thực tế của chính địa bàn đó, đơn vị Công an huyện đã lựa chọn con người, xét trên nhiều khía cạnh.  Công an xã được xác định là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Có sát dân, gần dân như vậy mới có thể chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự . Việc bố trí, tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống xã đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở là một yêu cầu mang tính tất yếu và khách quan, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã sẽ luôn cùng sát cánh

với người dân địa phương giữ bình yên cuộc sống.

Mặc dù hiện nay, việc bố trí công an xã chính quy còn gặp một số khó khăn về kinh phí, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, chế độ chính sách… Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quyết tâm của Công an huyện Chợ Đồn, việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã sẽ đảm bảo sẽ hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra./.

Bài trướcTrung tâm y tế huyện nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid -19
Bài tiếp theoBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tại huyện Chợ Đồn