Công an huyện Chợ Đồn chú trọng công tác điều lệnh đội ngũ và luyện tập võ thuật

Nhằm nâng cao chất lượng công tác chấp hành Điều lệnh đội ngũ, luyện tập võ thuật và thể thao trong lực lượng vũ trang. Hàng năm, công an huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, kiểm tra công tác Điều lệnh đội ngũ, võ thuật tại đơn vị. Mỗi mùa huấn luyện đến, cán bộ, chiến sỹ  được truyền đạt những nội dung mới sửa đổi, bổ sung và tập luyện các động tác điều lệnh đội ngũ đơn vị, nghi lễ Công an nhân dân và bài võ tổng hợp 38 động tác của công an nhân dân, Bài võ Mai hoa quyền; Thực hành các động tác kỹ thuật, xử lý các tình huống trong khi thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ…

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện  thực hiện bài võ tổng hợp 38 động tác của Công an nhân dân.
Những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác. Ý thức rõ việc chấn chỉnh cán bộ chiến sỹ chấp hành điều lệnh góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân  chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Lãnh đạo Công an huyện thường xuyên ban hành nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình. Mục tiêu cao nhất là làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa và nâng cao hiệu quả việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân; các quy định về huấn luyện quân sự, võ thuật trong công an nhân dân cho cán bộ chiến sỹ.  Từ đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua phấn đấu góp phần xây dựng lực lượng Công an Chợ Đồn “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.
Xác định việc chấp hành, thực hiện điều lệnh là nhiệm vụ cốt lõi, Công an huyện đã tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND thường xuyên và đột xuất. Trong đó, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an các cấp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, trực ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh; chấp hành điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy chế, quy trình; giờ giấc làm việc, tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sỹ… Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra đối với cán bộ chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc giải quyết các thủ tục với nhân dân (lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã có cán bộ chính quy). Việc tham mưu xử lý vi phạm đảm bảo chính xác, khách quan, linh hoạt có ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa cao.  Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật, chiến thuật ứng dụng cho lực lượng công an cấp huyện để chủ động ứng phó với các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”…Thượng Tá Trần Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Chợ Đồn nhấn mạnh: Công tác tập huấn, huấn luyện định kỳ về điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân chính là một trong những biện pháp quan trọng giúp cán bộ ,chiến sĩ nắm vững lý thuyết và các thao tác kỹ thuật để thực hành nghiệm túc có hiệu quả các quy định của ngành góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Qua đó rèn luyện ý chí, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ thực hiện các động tác trong Điều lệnh đội ngũ của Công an nhân dân.
 Qua việc thường xuyên chấn chỉnh, kiểm tra, việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác; tư thế, lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an huyện, xã đã có những chuyển biến tích cực. Việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, các quy trình, quy chế, chế độ, mệnh lệnh công tác của cán bộ chiến sỹ được thực hiện nghiêm túc. Tư thế, lễ tiết, tác phong khi quan hệ, tiếp xúc với cán bộ, nhân dân đúng mực được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Cán bộ chiến sỹ thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chấp hành nghiêm điều lệnh, ứng xử có văn hóa, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ…tinh thần trách nhiệm được nâng cao rõ rệt trong công việc hàng ngày. Công tác cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp như: đăng ký phương tiện giao thông, làm căn cước công dân, xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… có nhiều cải tiến rút ngắn thời gian chờ đợi.
Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống. Từ đó, trang bị cho cán bộ chiến sỹ những kiến thức quân sự, võ thuật cơ bản, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác chiến đấu. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, nâng cao năng lực, kỹ năng chiến đấu của lực lượng Công an, nhằm phục vụ công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, từng bước nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và điều lệnh CAND, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện, công an xã, thị trấn  ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong tình hình mới./.
Tác giả: Hoàng Lan
Bài trướcThường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoTỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các phương tiện tránh thai hiện đại đạt 76,3 % kế hoạch