Công an Chợ Đồn tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công tỉnh Bắc Kạn về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã.

 Trao quyết định của Giám đốc Công tỉnh Bắc Kạn về việc điều động cán bộ công an chính quy

đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Bằng Lãng.

Tại 4 xã Tân Lập, Bình Trung, Ngọc Phái và Bằng Lãng, lãnh đạo Công an huyện Chợ Đồn đã trao 4 quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc điều động, bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, đồng thời đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm lần này cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của Công an xã, phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu công tác do Công an huyện giao. Các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng Công an xã cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

  Trao quyết định của Giám đốc Công tỉnh Bắc Kạn về việc điều động cán bộ công an chính quy

đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Ngọc Phái

Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an các xã sẽ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp, hình thành “điểm nóng”; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như trên địa bàn huyện.

Bài trướcChợ Đồn tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Bài tiếp theoTăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”