Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thực hiện khảo sát, định hướng bảo tồn và phát triển cây chè Shan tuyết gắn với phát triển du lịch tại xã Bằng Phúc
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022