Chợ Đồn xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Năm 2022, Ban an toàn giao thông (ATGT) huyện Chợ Đồn xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Để hoàn thành mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Chợ Đồn đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Đồn tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Bằng Lũng .
Ban an toàn giao thông huyện đề ra mục tiêu là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tạo bước chuyển biến về ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải; siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2021.
Để đạt được mục tiêu này, Ban An toàn giao thông huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2022.  Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Đồn tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT ngay từ đầu năm trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người tham gia giao thông.  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đó, trọng tâm là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2020, các quy định về chế tài, xử phạt vi phạm; vận động cán bộ, công chức nêu gương toàn dân thực hiện nâng cao năng lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về ATGT. Từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong quản lý, điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
 Tác giả: Hương Liễu

 

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo
Bài tiếp theoChợ Đồn phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022