Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, huyện Chợ Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản của cấp trên đến 21 xã, thị trấn; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho mỗi thành viên. Từ khi được thành lập, Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo các thành viên tích cực đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai các nội dung của Chương trình nông thôn mới trên cơ sở văn bản hướng dẫn của huyện và bám sát nội dung nhiệm vụ đã được UBND huyện phê duyệt.

Hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đến tháng 9/2011, 100% các xã, thị trấn của Chợ Đồn đã thành lập được Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn; đồng thời đã tiến hành rà soát các tiêu chí theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và lập quy hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức quán triệt việc xây dựng nông thôn mới đến tất cả 21 xã và 216 trưởng thôn. Các thành viên giúp việc Ban chỉ đạo trực tiếp đến từng xã hỗ trợ bổ sung, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ quy hoạch, đồng thời tổng hợp các ý kiến đóng góp từ nhân dân trong từng thôn, bản. Nhìn chung, việc khảo sát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã đảm bảo bám sát 19 tiêu chí về nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung khảo sát bước đầu tại các xã gồm: Quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, hệ thống giao thông nông thôn, trường học, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện lưới quốc gia… Hiện nay, UBND huyện đang hoàn tất việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, do đặc thù địa lý của huyện miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ năng lực cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, quản lý các chương trình dự án nên quá trình thực hiện Chương trình nông thôn mới của huyện Chợ Đồn còn gặp phải những vướng mắc nhất định. Theo đánh giá bước đầu, đa số các xã đều gặp khó khăn trong việc bố trí khu đất nghĩa địa, xây dựng đường liên thôn, nội thôn, nội đồng, xây dựng nhà văn hoá, khu vui chơi giải trí. Cùng với đó, khó khăn lớn nhất đặt ra lúc này là việc trình thẩm định đồ án quy hoạch không đồng đều giữa các xã.

Để giải quyết kịp thời những vướng mắc này, Ban Chỉ đạo huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã bám sát kế hoạch thực hiện, phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu; đảm bảo quy  hoạch đúng tiến độ nhưng vẫn có sự tham gia, đóng góp ý kiến từ người dân. Ban Chỉ đạo huyện cũng phối hợp với đơn vị tư vấn và hướng dẫn các địa phương đã được duyệt quy hoạch triển khai thực hiện ngay, trong đó chú trọng xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực, chủ động từ phía cộng đồng dân cư, Chợ Đồn quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn: Hưởng ứng “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc năm 2012”