Chợ Đồn xây dựng kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng khác theo Nghị định số 78/ 2022/- NĐ -CP

Với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP  ngày 04/10/2002 của Chính phủ.  Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2022/NĐ – CP huyện Chợ Đồn vừa xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Giải ngân cho khách hàng vay vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện.
Theo đó, nội dung tổng kết gồm: đánh giá mô hình tổ chức mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương; Phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù phù hợp với hệ thống chính trị của Việt Nam; Tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào ở các vùng khó khăn; Đánh giá việc thực hiện chế độ tài chính, chế độ tiền lương và thực hiện cơ chế phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và cơ chế xử lý nợ rủi ro. Đồng thời nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, từ đó đề ra mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới (đến năm 2030); Kiến nghị, đề xuất để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới.
Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị, đối với cấp huyện hoàn thành trước ngày 25/7/2022. Tổ chức Hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Để tổ chức thành công hội nghị, Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2022/NĐ – CP huyện Chợ Đồn đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP xây dựng dự thảo báo cáo, nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức hội nghị. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tập trung  tuyên truyền về hoạt động tổng kết, những kết quả nổi bật đạt được trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP,….

Tác giả: Thu Hoài, Nông Đuổng

Bài trướcLễ công bố Quyết định công nhận thôn Bản Tràng, xã Đồng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn chung sức bảo tồn, phát huy giá trị các di tích ATK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây