Chợ Đồn xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn kết tiêu thụ sản phẩm.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua huyện Chợ Đồn đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển sản phẩm theo vùng, ban hành cơ chế chính sách phù hợp,… như thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án hỗ trợ phát triển sản xuất như Nghị quyết số 05/NQ- HĐND huyện ngày 11/7/2018 về việc cho chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018-2020,..

Ngoài ra, các xã cũng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện một số mô hình như: mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, chăn nuôi lợn bản địa; trồng thâm canh cây cam, quýt tại xã Đông Viên; trồng cây hồng không hạt, cây mơ vàng tại xã Rã Bản; trồng cây hồng không hạt, cây chanh leo tím, nuôi gà thả vườn tại xã Yên Thượng,…Năm 2019, nhằm tiếp tục triển khai một số mô hình có giá trị kinh tế, ngày 01 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức hội thảo triển khai trồng cây chanh leo hình thành vùng hàng hoá có sự liên kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Việc tổ chức hội thảo nhằm định hướng cho các xã, thị trấn đặc biệt là người nông dân thực hiện các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thành vùng hàng hoá, liên kết bao tiêu sản phẩm.

Nhờ nỗ lực xây dựng các các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, đến nay, huyện Chợ Đồn đã có sản phẩm Gạo bao thai được chứng nhận nhãn hiệu tập thể, được tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác xã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; sản phẩm chè Shan tuyết Bằng Phúc đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể và quản lý, bảo hộ chỉ dẫn địa lý; các sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP như: Hồng không hạt, cam quýt cũng đang trở thành thương hiệu có uy tín được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Ngoài ra, năm 2018 thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, huyện Chợ Đồn đã 06 sản phẩm nông nghiệp OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh gồm: Măng khô của Hợp tác xã Cao Phong; Rượu men lá Bằng Phúc –  Hợp tác xã Rượu men lá Bằng Phúc, Hợp tác xã men lá Thanh Tâm;  gạo Bao thai – Hợp tác xã Hoàn Thành; Quýt – hợp tác xã Toàn Thắng; Rau su su – Hợp tác xã rau Phia Khao.

  Mô hình trồng rau su su của Hợp tác xã rau Phia Khao phát triển tốt

Xã Phương Viên là một trong những địa phương hiện nay đang đẩy mạnh thực hiện việc phát triển sản xuất nông nghiệp thành hàng hóa, ngoài phát triển cây lúa bao thai, xã thực hiện một số mô hình thử nghiệm đối với giống lúa chất lượng cao như Japonica của Nhật Bản. Năm 2018 diện tích thực hiện 9,01 ha, kết quả đạt năng suất giống QJ4 đạt 65 tạ/ha, giống J02 đạt 50 tạ/ha; sản lượng đạt  67 tấn. Do có hiệu quả nên vụ xuân năm 2019 bà con tiếp tục tăng diện tích gieo trồng, số diện tích đạt trên 30 ha. Để tiêu thụ sản phẩm giúp bà con, Hợp tác xã Hoàn Thành đã ký kết bao tiêu sản phẩm.  Bên cạnh đó, với mô hình trồng rau có khung giàn, lưới che tại xã Rã Bản ước doanh thu đạt khoảng 45-50 triệu đồng/năm cũng đang tạo ra hướng phát triển kinh tế mới đối với bà con nhân dân.

Mặc dù đã có một số sản phẩm sản xuất thành hàng hóa  nhưng việc phát triển kinh tế gắn với tiêu thụ sản phẩm vẫn thiếu sự đầu tư của các doanh nghiệp, người dân chưa mạnh dạn đầu tư, quy mô thực hiện còn hạn chế…nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để mở rộng vùng chuyên canh, phát triển các mô hình kinh tế từ sản xuất nông nghiệp ổn định, lâu dài, theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị kinh tế, phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả”. Huyện Chợ Đồn đang tiếp tục thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào sản xuất, phân phối, quản lý thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương,  giúp người nông dân yên tâm phát triển kinh tế./.

Bài trướcChợ Đồn tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ III năm 2019
Bài tiếp theoThường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2019