Chợ Đồn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Công tác chỉ đạo của chính quyền

5 năm qua, cấp Ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa học tập trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 4/5/2007 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Huyện ủy Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, UBND huyện ban hành chương trình hành động với những nội dung, mục tiêu cụ thể, tầm nhìn lâu dài.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của địa phương, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến luôn được huyện chú trọng thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các khu dân cư, tổ dân phố cũng thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động trong các cuộc họp tổ phố…, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn đều đưa nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động mọi thành viên trong tổ chức, đơn vị tham gia…

Hội Khuyến học huyện thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện các nội dung Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời xác định những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thời gian qua, UBND huyện đã tiến hành rà soát trình độ đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; đồng thời tổ chức đánh giá kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đánh giá khách quan, đầy đủ hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, qua đó kịp thời phát hiện và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện của toàn huyện.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, chú trọng phát triển mạng lưới Hội Khuyến học các cấp. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã xây dựng và duy trì hoạt động của Hội Khuyến học; hầu hết các thôn bản, tổ dân phố, các trường học đều có Chi hội Khuyến học; nhiều cơ quan, xí nghiệp, các dòng họ lâu đời đều thành lập Chi hội Khuyến học.

Năm 2007, xã Đông Viên được lựa chọn xây dựng mô hình xã hội học tập điểm của huyện. Từ đó đến nay, mô hình xã hội học tập đã từng bước được triển khai, nhân rộng, tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực tại các địa phương.

Hưởng ứng Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học các cấp đã xây dựng quy chế, quy ước cụ thể đối với các danh hiệu Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học tại cơ sở. Các gia đình, dòng họ cũng thường xuyên giáo dục, bảo ban con cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hàng năm, các địa phương, đơn vị, Chi hội các cấp đều tổ chức khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời các học sinh vượt khó học giỏi, các cán bộ, giáo viên đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, trong đó tiêu biểu có dòng họ Triệu (thôn Nà Chang, xã Đông Viên), dòng họ Trần (thôn Nà Ngần, xã Tân Lập)… Năm 2011, toàn huyện có hơn 3.100 gia đình được công nhận Gia đình hiếu học.

 
Ngành Giáo dục Chợ Đồn luôn củng cố vững chắc kết quả PCGD tiểu học và THCS

Cùng với việc mở rộng mạng lưới Hội Khuyến học, việc huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ Khuyến học cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đều huy động và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ cho hoạt động của Hội Khuyến học. Ở cấp huyện, Hội Khuyến học đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học của huyện. Nguồn quỹ được sử dụng để tặng thưởng cho những gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, các học sinh vượt khó học giỏi…, qua đó góp phần động viên các gia đình phát huy truyền thống hiếu học.

Huy động nguồn lực xây dựng xã hội học tập

Thực hiện việc xây dựng xã hội học tập, thời gian qua, chính quyền huyện Chợ Đồn đã tập trung nhiều nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, đồng thời tập trung duy trì, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục của huyện.

Năm 2000, huyện Chợ Đồn được công nhận hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học – chống mù chữ. Với những nỗ lực của Ngành Giáo dục, cùng với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư, đến năm 2005 huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; năm 2008 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học – đúng độ tuổi. Từ đó đến nay, kết quả này luôn được duy trì và củng cố vững chắc.

Năm 2010, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, Trung tâm đã tổ chức các khóa học đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh THCS sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm dạy nghề huyện cũng đã phối hợp tổ chức trên 120 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tại các xã, thị trấn, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng cũng từng bước được nâng cao. Các Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp với các tổ chức Hội, các đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp học, lớp đào tạo nghề ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với điều kiện địa phương. Thông qua các lớp đào tạo, dạy nghề, người dân có điều kiện tìm hiểu, tiếp cận kiến thức, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, từ đó áp dụng vào thực tế, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần phát triển đời sống kinh tế gia đình và địa phương.

***

Thời gian tới, cùng với việc khắc phục những khó khăn, hạn chế, huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu giáo dục, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập…/.

Bài trướcChợ Đồn: Phát huy hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn
Bài tiếp theoĐại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017