Chợ Đồn: Với các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 /2020

 Gia đình tiêu biểu, Hạnh phúc Nông Ngọc như, thôn Bản noỏng, xã Yên Phong

Theo đó, Ban chỉ đạo Công tác Gia đình huyện đã ban hành kế hoạch về tuyền truyền, tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới sự Hạnh phúc và thịnh vượng chung toàn xã hội. Đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng và thực hiện hương ước của thôn, tổ, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2020, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Chợ Đồn xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình tiêu biểu, hạnh phúc và làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện với tinh thần yêu thương, chia sẻ tại các xã: Yên Phong, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Bản Thi, Yên Thịnh, Đồng Thắng và thị trấn Bằng Lũng. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu đông dân cư tại trung tâm huyện…

 Gia đình tiêu biểu, Hạnh phúc Bàn Văn Canh, thôn Bản Ca, xã Bình Trung

Dịp này, Ban chỉ đạo Công tác gia đình huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc phù hợp với tình hình, thực tế của địa phương… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình và cộng đồng hạnh phúc. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác gia đình, phòng chống, bạo lực gia đình, chủ động tham gia và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại cơ quan, đơn vị, như căng băng rôn, khẩu hiệu.

Hiện nay, huyện Chợ Đồn có 20 xã, thị trấn, 228 thôn, tổ với: 13.018 hộ gia đình, trong đó, số hộ gia đình có cha hoặc mẹ sống chung với con là: 819 hộ, số hộ gia đình 01 thế hệ là 128 hộ, số hộ gia đình 02 thế hệ là 6.525, số hộ gia đình 03 thế hệ trở lên: 5.244, gia đình khác 302 hộ. Những năm qua do thực hiện tốt công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa” tại các thôn, tổ nên chất lượng, tỷ lệ bình xét các danh hiệu như: Thôn Văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã tăng và đạt trên 80%. Hiện nay, Ban chỉ đạo ông tác gia đình các xã, thị trấn tiếp tục duy trì 17 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp với các tổ chức Hội phổ biến pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung trong sinh hoạt của các thôn, bản, tổ dân phố có hiệu quả. Các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại các xã, thị trấn không chỉ tác động đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân mà còn thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, ổn định cuộc sống, giảm thiểu, ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm các tệ nạn xã hội… Các cơ quan như Hội phụ nữ, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB & Xã hội, Công an huyện, phòng Tư pháp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực  như xây dựng gia đình: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với với thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trên địa bàn huyện còn rất nhiều gia đình tiêu biểu, hạnh phúc tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc như các gia đình ông: Bàn Văn Canh Thôn Bản Ca, xã Bình Trung; Nông Ngọc Như, thôn Bản Noỏng, Yên Phong;  Đặng Tiến Long, thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng…

Nhiều gia đình vợ chồng hòa thuận cùng nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo. Điển hình như gia đình bà Giá Thị Luân, Giám đốc HTX Hồng Luân, thôn Nà Lược xã Tân Lập, đã mạnh dạn xây dựng phương án sản xuất Bún khô từ gạo Bao thai Chợ Đồn, góp phần quảng bá nông sản địa phương trở thành hàng hóa có thương hiệu, Sản phẩm đã được xếp hạng OCOP cấp tỉnh 3 sao năm 2019.…Hay như gia đình chị Lâm Thị Huyền, thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng đã cùng chồng con phát triển kinh tế gia đình theo mô hình gia trại VAC, kết hợp mở đại lý kinh doanh. Chị Nông Hồng Quyên, hội viên Chi hội phụ nữ tổ 1, thị trấn Bằng Lũng đạt 3 tiêu chuẩn Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là chủ cơ sở sản xuất “ Cơm cháy gạo nếp nương” tại tổ 1- TT Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn sản xuất sản phẩm: Sử dụng nguyên liệu chính để làm cơm cháy như gạo nếp nương, có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn.

Bà Hà Thị Khánh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Phó Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện cho biết thêm: Thời gian tới Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình góp phần chuyển biến nhận thức, hành động đói với việc xây dựng gia đình  no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền. Sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương với việc toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện quy ước, hương ước tại thôn, tổ, khu dân cư…

Với ý nghĩa, mục đích cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, mỗi người dân trên quê hương Chợ Đồn hãy phấn đấu và thể hiện bằng việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhất cho gia đình mình và cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống, nhất là gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh đạt năng suất cao và công tác, học tập đạt chất lượng hiệu quả tốt.

 

Ban chỉ đạo công tác gia định huyện treo Băng zôn hưởng ứng ngày Quốc tế

Hạnh phúc 20/3 tại trục đường nội thị thị trấn Bằng Lũng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay huyện ta đang tập trung xây dựng và nâng chất đời sống văn hóa và văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, ngoài việc thể hiện, thực hiện những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống, mỗi người hãy cùng tham gia xây dựng gia đình mình thật sự hạnh phúc, cụ thể như: đừng để các thành viên trong gia đình rơi vào tệ nạn xã hội; tham gia phòng, chống tội phạm; ý thức trong xử lý rác thải và chăn nuôi; thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đó là, mỗi người đã góp phần cùng với cả nước hưởng ứng và chào đón Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020, trên tinh thần vừa là biểu hiện sự nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho người thân, gia đình và cộng đồng xã hội./.

Bài trướcMưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại cho người dân tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoCác cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 1634-TB/TU ngày 13/3/2020