Chợ Đồn: Ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử các cấp

Có mặt tại trụ sở xã Nam Cường trong giờ làm việc, qua tìm hiểu được biết hiện nay tất cả cán bộ công chức của xã đã được cấp máy tính có kết nối Interet để làm việc. Chị Nông Thị Xoa, công chức văn phòng Đảng ủy xã tâm sự: Là người trực tiếp thực hiện công việc soạn thảo văn bản và chuyển công văn đi đến cho lãnh đạo ký duyệt, công việc này đối với chị phải thường xuyên sử dụng máy tính có kết nối Interet. Do đó, thời gian qua, chị luôn tự học hỏi kiến thức và tham gia các lớp tập huấn về sử dụng công nghệ thông tin để hoàn thành công việc của mình. Chị khẳng định, công nghệ công tin thật sự giúp thực hiện công việc hiệu quả và dễ dàng hơn.

Tại xã Yên Phong việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được xã quan tâm thực hiện. Ngay sau khi sáp nhập với xã Phong Huân, đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; cải cách thủ tục hành chính; kiên quyết chỉ đạo công chức chuyên môn sử dụng, trao đổi đổi văn bản qua phần mềm hồ sơ công việc, chấp hành kỷ cương hành chính, nghiêm túc trong giờ làm việc. Xã cũng phát động thi đua, ký giao ước thi đua gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính.

Huyện Chợ Đồn đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; chú trọng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống các phần mềm dùng chung như: phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, chữ ký số, một cửa điện tử được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã. Theo thống kê, đến nay, cấp huyện đã đảm bảo 01 người/ máy tính, 100% các cơ quan, đơn vị đều kết nối internet băng thông rộng, kết nối mạng LAN, kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng theo quy định; 100% cán bộ công chức, viên chức cấp huyện sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc, cấp xã đạt khoàng 95%; 100% các cơ quan, đơn vị được cấp chữ ký số đã sử dụng và ký số đúng quy định, tỷ lệ văn bản được ký số đúng quy định và gửi đi đạt khoảng 80%. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đã làm thay đổi thói quen, phương thức, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Chợ Đồn. Công việc cũng được giải quyết công khai, minh bạch cũng như tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 Ứng dụng CNTT làm thay đổi thói quen, phương thức, nâng cao năng suất,

hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cấp huyện đến cấp xã chưa có đơn vị nào đạt các tiêu chí để xếp hạng theo bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh. Do đó, hiện nay UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chính quyền điện tử; cung cấp số liệu đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử của đơn vị mình trên hệ thống phần mềm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để chủ động đánh giá thực trạng việc xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị mình và kịp thời điều chỉnh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc gặp phải.

UBND huyện cũng yêu cầu, mỗi cán bộ,công chức, viên chức phải học tập để có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm đầu tư máy tính, thiết bị có kết nối mạng để cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc,…

Bài trướcTriển khai cho các hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức giải bóng chuyền năm 2020