Chợ Đồn từng bước đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

Quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết.

Cùng với việc ban hành các quyết định thành lập Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc cũng như Kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ cuối tháng 4/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và cán bộ công chức khối Đảng.

Huyện cũng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Trưởng các phòng ban đã nghỉ hưu trên địa bàn đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; đồng thời chỉ đạo thực hiện việc tham gia đóng góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết. Đa số các Đảng bộ trực thuộc đã thành lập Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc giúp cấp Ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các cấp Ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở cơ sở đã tiến hành lấy ý kiến góp ý, phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân nắm bắt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp phần huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

Thời gian qua, vấn đề được nhiều người dân và dư luận quan tâm là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Hàng trăm tấn quặng bị thất thoát không rõ nguyên nhân. Nguồn nước tự nhiên, môi trường sinh thái bị ô nhiễm; diện tích đất canh tác của người dân bị thu hẹp. Bên cạnh đó, việc khai thác quặng diễn ra công khai trong thời gian dài cũng gây nên nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Mặc dù vụ việc để thất thoát quặng chưa có kết luận điều tra từ phía Công an, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác kiểm điểm, quy trách nhiệm. 7 tập thể và 34 cá nhân phải nhận hình thức kỷ luật do để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn yêu cầu các tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận vai trò, trách nhiệm cũng như khuyết điểm, sai phạm trong từng lĩnh vực công tác, lấy đó làm kim chỉ nam cho công tác chỉnh đốn đảng.

Đồng chí Lục Quốc Chu – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Ngay từ khi có kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn chỉ đạo chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết cũng như công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở, trong đó huyện hết sức chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện kiểm điểm, nhận trách nhiệm.

Việc tổ chức kiểm điểm công khai, nghiêm túc, quy trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân, cho thấy quyết tâm của cấp Ủy đảng trong công tác củng cố, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thực hiện các bước góp ý phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đảng viên và tổ chức Đảng các cấp.

Ngoài ra, các cấp Ủy đảng cũng tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đây là những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi nhiệm vụ công tác…; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân vào Đảng./.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2012
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn: Tăng cường các giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm