Chợ Đồn triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025

 

 Toàn cảnh hội nghị triển khai xây dựng quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch, đồng thời triển khai các nội dung: lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban thường vụ huyện ủy; phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện; phiếu giới thiệu Ban chấp hành Đảng bộ huyện; phiếu giới thiệu trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể của huyện; phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn giai đoan 2020 – 2025.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện./. 

Bài trướcTrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Đồn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Bài tiếp theoChợ Đồn khai mạc giải cầu lông năm 2016