Chợ Đồn triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019

 Người dân xã Bằng Phúc đang thực vệ sinh, tiêu độc, khử trùng  môi trường chăn nuôi.

Theo kế hoạch, triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019 sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 01-30/8/2019. Hiện nay Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã nhập về 1.000 lít hóa chất để phục vụ cho việc phun thuốc khử trùng môi trường chăn nuôi. Đối tượng vệ sinh, tiêu độc khử trùng là các hộ gia đình có chăn nuôi động vật, cơ sở chăn nuôi động vật tập trung, các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở  sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, chợ có buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống. Địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để buôn bán, kinh doanh. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật trên địa bàn toàn huyện. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thành lập tổ, đội phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ trang trại, gia trại, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở, giết mổ gia súc, gia cầm, thực hiện vệ sinh môi trường như: phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh khu vực nuôi; dọn vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ, thu gom phân, rác các khu vực nuôi, nhốt gia súc, gia cầm, nơi buôn bán, đường làng, ngõ xóm mỗi tuần một lần; các chợ buôn bán gia súc và gia cầm sau mỗi buổi chợ…Tính đến hết ngày 12/8/2019, đã có 09 xã là Phong Huân, Bình Trung, Phương Viên, Yên Thịnh, Đông Viên, Quảng Bạch, Yên Thượng, Bằng Phúc và thị trấn Bằng Lũng đến Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nhận thuốc hóa chất để phun tiêu độc khử trùng.

Với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chợ Đồn, phấn đấu tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 đúng thời gian quy định, hạn chế  xảy ra dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển chăn nuôi ổn định, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương./.

Bài trướcHội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tập trung chăm sóc lúa mùa