Chợ Đồn triển khai tiêm phòng đàn vật nuôi đợt I năm 2019

Đối tượng tiêm phòng là những con gia súc, gia cầm khoẻ mạnh;  bê, nghé: từ 06 tháng tuổi trở lên đối với vắc xin tụ huyết trùng, 14 ngày tuổi trở lên đối với vắc xin lở mồm long móng; đàn lợn từ 02 tháng tuổi trở lên, đàn chó từ 03 tháng tuổi trở lên; đàn gia cầm từ 1,5 tháng tuổi trở lên. Ưu tiên tiêm phòng tại những vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và những vùng nguy cơ cao đối với các dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn. Loại vắc xin đối với đàn trâu, bò là vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, đàn lợn là vắc xin tụ huyết trùng, dịch tả và lép tô. Đàn chó, mèo tiêm vắc xin phòng bệnh dại (Rabisin). Đàn gia cầm tiêm vắc xin Newcatson gà, tụ huyết trùng gia cầm.

Về cơ chế chính sách: triển khai tiêm phòng đối với đàn vật nuôi thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Quyết định số 50/QĐ-SNN ngày 06/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn số 283/HD-TY ngày 25/8/2017 của Chi cụ Chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Kạn về việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ tiêm phòng cho động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các quy định hiện hành. Tiêm phòng dại chó thực hiện theo Hướng dẫn số 14/HD-TY ngày 15/01/2018 của Chi cụ Chăn nuôi thú y Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó. Thực hiện chính sách hỗ trợ: ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 loại vắc xin gồm: 100% vắc xin lở mồm long móng gia súc, tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo;  50% vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng lợn. Ngân sách huyện hỗ trợ mua bổ sung số lượng vắc xin do tỉnh cấp còn thiếu để bảo đảm tiêm phòng đạt kế hoạch. Ngân sách xã hỗ trợ xăng xe cho thú y viên đến tiêm phòng cuốn chiếu tại địa bàn xã nếu có nhu cầu huy động.

 Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tỷ lệ tiêm phòng dại chó hàng năm đạt khá cao.

Năm 2018 đạt 94,5% kế hoạch.

Những năm qua, huyện Chợ Đồn luôn xác định tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi. Để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục khống chế và tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với động vật, bệnh lây từ động vật sang người nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương ổn định và bền vững. Việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp uỷ đảng, chính quyền và trách nhiệm của toàn dân. Do vậy, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đảm bảo phải đúng đối tượng, đúng chủng loại vắc xin, đúng kỹ thuật và an toàn để nâng cao hiệu quả phòng bệnh, giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh./.

Bài trướcCác hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn: 1550 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp