Chợ Đồn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, huyện phấn đấu thu ngân sách trung bình đạt 145 tỷ đồng; Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DCCI đạt tốp đầu khối huyện, Thành phố của tỉnh; Duy trì tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.000 tấn, bình quân lương thực trên 500kg/người/năm; trồng mới 2.500 ha rừng; số sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên 30 sản phẩm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 13 xã; có 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 85% khu dân cư đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 8,86%; Đào tạo và giải quyết việc làm cho 4.500 lao động; Kết nạp 750 đảng viên; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp theo mức đọ 3 đạt 100%, mức độ 4 đạt 50%,…

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn của Đảng bộ huyện thành hiện thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 21 tháng 9 năm 2020 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXI tới các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên; tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trước mắt, trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như: phòng chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị chương trình phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025.

 Hội nghị triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Song song với đó, Đảng bộ huyện cũng đã ban hành Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện; xác định cụ thể các chương trình, đề án chuyên đề cụ thể để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành. Tổ chức kiểm tra, giám sát ngay từ khâu đầu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án để kịp thời uốn nắn những nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ.

Đối với công tác tuyên truyền, Đảng bộ huyện chỉ đạo tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, hiệu quả, như: Cổng thông tin điện tử huyện; các chương trình phát thanh, fanpage, mạng xã hội,… đồng thời thường xuyên lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, văn hóa, các hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị của huyện, các xã, thị trấn.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, Ban Thường vụ huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình hành động toàn khóa. Yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung  thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.

  Nhiệm kỳ 2020-2025, duy trì tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.000 tấn,

bình quân lương thực trên 500kg/người/năm

Với sự chủ động về mọi mặt, đề ra các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương, huyện Chợ Đồn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra theo từng năm và cả nhiệm kỳ, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 

Bài trướcGiải vô địch bóng chuyền nam tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Bài tiếp theoHĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Chợ Đồn